Zaterdag – 27 oktober 2018 – 19.30 uur

Grote Kerk te Alblasserdam
Jongerenkoor Jedaja o.l.v. Ron van Ommen
Mannenensemble Ethan o.l.v. Johan Adriaanse
Orgel: Jan Rozendaal
Toegang vrij! | Collecte t.b.v. Stephanos


Zaterdag – 3 november – 19.30

Herv. kerk Meerkerk / Reformatieavond
collecte t.b.v. I.R.S

 

 


Zaterdag – 1 december 2018 – 19.30 uur

Herv. kerk Asperen / Kerstzangavond

 

 

 


Zaterdag – 22 december 2018 – 19.30 uur

Giessen-Oudekerk / Kerstzangavond