“De lofzangen Israëls” en Johannes Groenewegen
De liederen op onze Cd zijn afkomstig uit de zangbundel “De lofzangen Israëls” van Johannes Groenewegen en door onze dirigent Johan Adriaanse bewerkt. De gedichten kenmerken zich door een rijke tekstinhoud. Ze gaan met name over het persoonlijke zielenleven. De muziek die oorspronkelijk bij de gedichten stond, is vrij onbekend en lastig te zingen. Daarom is door onze dirigent gezocht naar psalmen en andere melodieën die kloppen met het ritme en rijmschema van de gedichten.

Deze cd kunt u bestellen met het onderstaande formulier.
Prijs €15,- incl verzendkosten